Diagnostiek

Aanvullend onderzoek

Voordat we een probleem gaan behandelen, moeten we eerst onderzoeken om welk specifiek probleem het gaat. We beginnen altijd met een lichamelijk onderzoek, waarbij we onder andere even luisteren naar het hart en de longen van uw dier, kijken naar de oortjes en oogjes enzovoort. Als we na dit onderzoek nog niet precies weten wat het probleem is, beschikken we over verschillende hulpmiddelen om het probleem op te sporen. Door een snelle diagnose kunnen we de juiste behandeling inzetten. Hieronder staan de belangrijkste diagnostische mogelijkheden vermeld die wij kunnen uitvoeren.

 • Bloeddrukbepaling
 • Echografie
 • Electrocardiogram (ECG)
 • Laboratoriumonderzoek
 • Radiografisch onderzoek

Bloeddrukbepaling

Bij Dierenkliniek De Wijher kunnen we een bloeddrukmeting bij uw kat of hond uitvoeren. Een (te) hoge of (te) lage bloeddruk kan schadelijk zijn voor uw huisdier.

Hypertensie

Hypertensie betekent een te hoge bloeddruk. Dit kan incidenteel voorkomen zonder oorzaak, maar meestal heeft dit een onderliggende reden. Een aantal van deze onderliggende redenen zijn:

 • Cushing (hond)
 • Hypothyroïdie (hond)
 • Hyperthyroïdie (kat)
 • Overgewicht (hond)
 • Acute en chronische nierziekte (hond & kat)
 • Diabetes Mellitus (hond & kat)
 • Bijnieraandoeningen (hond & kat)
 • Overdosis medicatie

Een langdurig hoge bloeddruk kan op lange termijn blindheid, hartfalen, nierfalen, hersenbloedingen of andere bloedingen in het lichaam veroorzaken. Het is dus van groot belang om de hoge bloeddruk zo vroeg mogelijk op te sporen.

Hypotensie

Hypotensie betekent een te lage bloeddruk. Dit komt vaker voor bij een hond en specifiek bij honden die al een lange tijd hartmedicatie krijgen toegediend. Mogelijke gevolgen van een te lage bloeddruk zijn bijvoorbeeld: de Ziekte van Addison, ernstige uitdroging, shock, hartfalen en vergiftiging.

Twijfelt u over de gezondheid van uw huisdier, of herkent u een van bovenstaande oorzaken en wilt u dit voor de zekerheid laten controleren? Maak dan een afspraak om de bloeddruk te laten meten, dan kunnen we indien nodig op tijd een juiste behandeling inzetten.

Echografie

Echografie kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het stellen van een diagnose, voornamelijk bij het bekijken van organen en weke delen. In tegenstelling tot een röntgenfoto, wat een momentopname is, toont de echo bewegende delen.

Door middel van een echo is het ook mogelijk om te zien of uw huisdier drachtig is.  

Electrocardiogram (ECG)

Een hartfilmpje of ECG wordt gemaakt als er redenen zijn om aan te nemen dat uw huisdier een afwijking aan het hart heeft. Voor het aantonen van een hartprobleem is het raadzaam ook een röntgenfoto of een echo te laten maken.

Het ECG toont de elektrische prikkelgeleiding van het hart. Bij hartafwijkingen zoals klepdefecten en hartspierafwijkingen, gaat er vaak ook iets fout bij deze prikkelgeleiding. Met het hartfilmpje kunnen we bijvoorbeeld ook onderscheid maken tussen verschillende hartritme stoornissen.

Laboratoriumonderzoek

Bloedonderzoek

Soms voelt een dier zich niet goed of merkt een eigenaar verschillende klachten op. Er kan aanbevolen worden om een bloedonderzoek te laten uitvoeren. Bepaalde bloedtesten kunnen we in de praktijk uitvoeren, maar voor andere waarden moeten we het bloed opsturen naar een extern laboratorium, waarbij we binnen één of twee dagen de uitslag binnen krijgen.

Met zo’n bloedonderzoek kunnen we dus snel te weten komen of een dier bijvoorbeeld lijdt aan suikerziekte, bloedarmoede of dat er ergens in het lichaam een ontsteking actief is.

Doorgaans voeren we een bloedonderzoek uit bij zieke patiënten, senioren, patiënten die langdurig medicatie gebruiken of voor het uitvoeren van een narcose.

Urineonderzoek

Een urineonderzoek is ook een onderzoek dat in onze praktijk uitgevoerd kan worden. Dit is een goede manier om bijvoorbeeld een blaasontsteking vast te stellen. Ook kan de urine ons wat vertellen over de werking van de nieren.

Als u een urineonderzoek van uw huisdier wilt laten uitvoeren, is het belangrijk dat de urine zo ‘schoon’ mogelijk wordt opgevangen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een schaaltje of een glazen potje (dat van tevoren goed is afgewassen) gebruikt worden, verder is het belangrijk dat de urine zo snel mogelijk bij ons afgegeven wordt. Indien het niet mogelijk is om de urine binnen twee uur af te geven bij onze praktijk, kunt u de urine het beste bewaren in de koelkast.

Met het urineonderzoek kunnen we bijvoorbeeld de volgende dingen aantonen:

 • Aanwezigheid glucose: dit kan wijzen op suikerziekte.
 • Hoeveelheid eiwit: dit kan wijzen op een nier- of blaasprobleem.
 • Witte bloedcellen: kunnen aanwezig zijn bij een ontsteking.
 • Rode bloedcellen: kan wijzen op een ontsteking of defecten aan de urinewegen.
 • Gruis: dit kan aanwijzing geven voor een blaasontsteking of een stofwisselingsprobleem.
 • Soortelijk gewicht: dit is het concentrerend vermogen van de nieren. Als er slechter geconcentreerd wordt, is de urine lichter van kleur. Dit kan ontstaan als uw dier veel drinkt of als onder andere de nieren niet goed functioneren.

Ontlastingsonderzoek

Heeft uw huisdier vaker diarree? Of wilt u op maat ontwormen? Dan kunt u een ontlastingsonderzoek laten uitvoeren. Wij voeren dit uit op ontlasting van drie opeen volgende dagen. Dit omdat niet alle parasieten iedere dag eitjes uitscheiden. Deze werkwijze verhoogt de kans op een correcte uitslag. Er zijn meerdere methodes die gebruikt kunnen worden. Dit is afhankelijk van de reden tot onderzoek en waar uw huisdier van verdacht wordt. We testen de ontlasting onder de microscoop, nemen een snaptest of zetten het op kweek. Van de meeste onderzoeken ontvangt u dezelfde dag nog de uitslag.

Cytologie

Er zijn verschillende cytologische onderzoeken. Bij oorklachten wordt hier een swab van genomen wat erna gekleurd kan worden en onder de microscoop kan worden beoordeelt. In dat geval wordt er gekeken naar of de swab ontstekingscellen, gisten of mijten bevat. Mocht uw huisdier een bultje hebben dat we niet vertrouwen, dan kunnen we door middel van een (dunne) naald hier wat cellen uit opzuigen. Deze cellen worden daarna op een objectglaasje aangebracht en onder de microscoop onderzocht. Wanneer onze dierenartsen niet zeker zijn van de uitslag, kan in overleg met u dit worden opgestuurd naar een extern laboratorium die deze cellen dan kunnen beoordelen. De uitslag ontvangt u dan ongeveer vijf dagen later.

Bacteriologisch onderzoek

Bij een huidinfectie, urineweginfectie of oorproblemen kunnen bacteriën gekweekt worden. Voor een kweek wordt een staaltje opgestuurd naar een laboratorium. Hier kan worden vastgesteld welke bacterie een rol speelt en voor welk antibioticum deze gevoelig is. Hiermee voorkomen we het oneigenlijke of verkeerde gebruik van antibiotica (resistentie) en realiseren we een snellere genezing bij een infectie.

Bij bepaalde huidklachten kunnen we ook een schimmel verdenken. In dat geval bekijken we eerst de huid met een Woodse lamp en als deze oplicht, dan zullen we een kweek nemen en deze opsturen naar een (extern) laboratorium. Hier gaan we met een soort tandenborstel over de hele vacht die aangetaste haren en schilfers zal opvangen.

Biopsie (weefselonderzoek)

Bij verdenking van een tumor kunnen we weefsel afnemen voor nader onderzoek. Dit gebeurt middels een naald of middels het wegnemen van grotere stukken weefsel, soms zelfs het volledige gezwel, in de laatste twee gevallen kan dit niet zonder verdoving. Afhankelijk van het dier en de locatie wordt er bepaald of dit onder lokale verdoving kan of dat uw huisdier onder algehele narcose moet. We sturen het weefsel vervolgens op naar een extern laboratorium en zo kan duidelijkheid verkregen worden. Dit onderzoek duurt ongeveer zeven dagen.

Radiografisch onderzoek

Bij ons bestaat de mogelijkheid om röntgenfoto’s te maken. Bij het maken van een röntgenfoto wordt er gebruik gemaakt van straling, die door het lichaam gedeeltelijk wordt tegengehouden. Doordat er in het lichaam verschillende structuren zitten, bijvoorbeeld botten en organen, worden de stralingen op sommige plaatsen meer tegengehouden dan op andere plaatsen, hierdoor ontstaat er een zwart-witbeeld.

Met behulp van deze foto’s kunnen we bijvoorbeeld botbreuken of vergrotingen van organen in beeld brengen.

Bij Dierenkliniek De Wijher maken we gebruik van digitale röntgen. Hierdoor kunnen we de beelden direct op de computer bekijken en sneller een diagnose stellen en vervolgens de behandeling opstarten.

Terug naar Onderzoek & behandeling