Narcose & operaties

Als uw huisdier onder narcose gaat

Voorbereiding en narcose

De opname aan het begin van de dag

Op de dag van de narcose komt u 's ochtends met uw huisdier naar de praktijk. Voor honden en katten is het belangrijk dat ze nuchter zijn, water mogen ze wel gedronken hebben. Voor konijnen en knaagdieren geldt dit niet, zij mogen gewoon lekker ontbijten. Een van onze dierenartsassistentes zal een paar vragen met u doornemen en de ingreep met u bespreken, daarna nemen wij uw huisdier van u over en krijgt hij of zij een eigen rustplek in onze opname. Hier kan uw huisdier alvast wennen aan de omgeving waar uw huisdier na de ingreep ook weer wakker zal worden.

Het pre-anesthetisch onderzoek

Voordat wij uw dier onder narcose brengen, doen we altijd een algemeen lichamelijk onderzoek. We beoordelen slijmvliezen, lymfeknopen, hart en longen, meten de hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur, tevens wordt het dier gewogen. Dit geeft een eerste indicatie over de gezondheid van uw dier. Alsmede geeft het ons de normaalwaarden voor uw huisdier die we kunnen gebruiken voor de bewaking van de anesthesie tijdens de ingreep. Veel afwijkingen kunnen echter alleen worden aangetoond door een bloedonderzoek. Om het functioneren van verschillende organen te kunnen beoordelen geeft een bloedonderzoek veel belangrijke informatie. Wij raden dan ook aan om een pre-anesthetisch bloedonderzoek te laten doen. Ons laboratorium is volledig uitgerust om het uit te voeren en de resultaten zijn direct beschikbaar (dit is echter niet van toepassing voor konijnen en knaagdieren). Bij onverwachte afwijkingen passen wij ons narcosebeleid aan of stellen we de narcose uit en wordt eerst de gezondheidstoestand van uw huisdier verbeterd. Meer over dit onderzoek kunt u hier lezen. 

Het plaatsen van een braunule

Wanneer de resultaten van de voorafgaande controles goed zijn, kan uw dier onder narcose worden gebracht. Bij de meeste patiënten plaatsen we daarvoor eerst een steriele braunule (een dun flexibel buisje) in het bloedvat van een van de voorpoten. Dit is hetzelfde als wanneer mensen een infuus geprikt krijgen, alleen zijn onze braunules een stuk kleiner. Door de braunule hebben we directe toegang tot de bloedbaan, waardoor de toegediende stoffen vele malen sneller worden opgenomen en bijvoorbeeld pijnstillers veel sneller werken. Wanneer er complicaties zijn, kunnen we zo ook direct ingrijpen, aan de braunule kunnen we een infuus koppelen.

Intubatie en zuurstof toediening

Zodra uw dier slaapt, wordt er net zoals bij de mens een tube (beademingsbuisje) in de luchtpijp aangebracht, de tube zal de luchtwegen vrij houden tijdens narcose. Voor kleine of korte ingrepen wordt deze tube gebruikt om zuurstof toe te dienen. Bij grotere ingrepen wordt via de tube een mengsel van zuurstof en narcosegas toegediend.

Infuus

Tijdens de operatie verliest het lichaam vocht via de uitgeademde lucht, het bloed, de urineblaas en middels zweten. Dit vocht moet worden aangevuld, daarom kunnen we een infuus aan de braunule koppelen. Met infuusvloeistof houden wij de bloeddruk op peil waardoor de weefsels goed doorbloed blijven. Op deze manier krijgen de weefsel alle voedingstoffen en zuurstof en blijven de organen zoals de hersenen, het hart, de nieren en de lever optimaal functioneren. Ook worden zo de afvalstoffen sneller uit het lichaam afgevoerd en worden de dieren na afloop van de operatie sneller wakker.

Met onze moderne infuuspompen kunnen we patiënten en hun baasjes verzekeren dat we een uiterst nauwkeurige en continue toevoer van infuusvloeistof aanbrengen.

Gasanesthesie

Anesthesie is het in slaap brengen en houden van het dier tijdens een operatieve ingreep, ook wel narcose genoemd. Tijdens anesthesie wordt ervoor gezorgd dat uw huisdier rustig slaapt, pijnvrij is en zich ontspant. Hiervoor gebruiken we diverse moderne methoden, die per dier worden bepaald en afhankelijk zijn van onder andere de leeftijd, conditie en de bevindingen van het (bloed)onderzoek dat voor de operatie wordt uitgevoerd. Voor oudere dieren gebruiken we een extra veilige narcose die nauwelijks belastend is voor de inwendige organen.

Bewaking

Tijdens de anesthesie wordt uw huisdier goed in de gaten gehouden door middel van het bewakingsapparaat. Het helpt ons om de patiënt zo stabiel mogelijk te houden en geeft ons aan in te grijpen als dit nodig blijkt te zijn. Via de monitor houden we ademhaling, hartslag, pols en temperatuur in de gaten. Bij de geringste afwijking geeft het apparaat een signaal, waardoor het mogelijk is om snelle aanpassingen aan de narcose te doen.

Terug naar Onderzoek & behandeling