Persisterende melktanden bij de hond

Wat is een persisterende melktand

Dit is een melk element wat nog aanwezig is terwijl het blijvend element al is doorgekomen. 

Tijdens het wisselen zien we regelmatig problemen optreden waaronder dus persisterende (te lang aanwezige) melktanden. Vaak zijn dit de melkhoektanden die nog aanwezig zijn. Op een leeftijd van 5 tot 7 maanden wisselen deze melkhoektanden normaal gesproken, maar het kan dus voorkomen dat deze aanwezig blijft.

Het is daarom voor u als eigenaar erg belangrijk om het wisselen van de elementen goed in de gaten te houden en te blijven controleren totdat de hond klaar is met wisselen.

Een hond begint met wisselen rond de 3-5 maanden leeftijd en is klaar met wisselen rond de 6-8 maanden leeftijd. Een melk element en blijvend element mogen dus niet tegelijk op dezelfde plek aanwezig zijn.

Oorzaken van persisterende melkhoektanden

Wanneer de blijvende hoektanden uitgroeien drukken ze normaal gesproken tegen de wortel van de melktand waardoor deze wortel oplost en de melktand uitvalt. Soms is dit echter niet het geval en blijft de wortel van de melktand intact doordat het blijvend element er net langs af groeit. De wortel van de melktand zal dan dus niet oplossen.

Het blijvend element zal dan niet op de juiste plek uitgroeien waardoor een afwijkende stand van het gebit kan ontstaan.

Afwijkende stand van het gebit

Het komt helaas vaak voor dat de melkhoektand niet uitvalt en dat de blijvende tand zich ontwikkelt op de verkeerde positie. Ook groeit een dergelijk element vaak in de verkeerde richting. Hierdoor kunnen er problemen optreden met het sluiten van de bek.

Doordat een melkhoektand is blijven zitten kan de blijvende tand niet op de juiste plek terecht komen en blijft deze te ver naar binnen zitten. Indien hier niets aan gedaan wordt kan deze blijvende hoektand in het gehemelte gaan prikken of tegen andere tanden aankomen en schade aanrichten.

Het verwijderen van persisterende melkhoektanden

Wanneer de melkhoektand er dus niet vanzelf uit is gekomen, moet er ingegrepen worden. Dit om te voorkomen dat de melkhoektanden in het gehemelte gaan prikken en om te voorkomen dat er een afwijkende stand van het gebit ontstaat.

Deze behandeling is niet vanzelfsprekend en dit moet ook onder narcose gebeuren. Wanneer de hond slaapt wordt eerst het slijmvlies/tandvlees rondom de melkhoektand vrij gemaakt waardoor het kaakbot vrij komt. Dit kaakbot wordt met een speciaal boortje weg gefreesd waardoor de wortel van de melkhoektand goed zichtbaar is.

Het is erg belangrijk dat deze stappen eerst uitgevoerd worden en dat de wortel dus goed zichtbaar is. Dit omdat de wortel van een melkhoektand heel erg lang en poreus is en dus makkelijk kan afbreken wanneer deze verwijderd wordt (zie afbeelding 1 voor de lengte van de wortel van een melkhoektand, deze ziet u onder de blauwe lijn)

Dit vergt veel geduld en precisie omdat de wortel dus erg gemakkelijk kan breken.

Wanneer de melkhoektand in zijn geheel verwijderd is wordt het tandvlees weer mooi dicht gehecht en is het probleem verholpen. De hond krijgt van ons een injectie pijnstiller en pijnstiller mee naar huis voor nog 7-10 dagen. De hechtingen lossen na 10-14 dagen automatisch op en hoeven niet verwijderd te worden. Het wondje moet wel nog gecontroleerd worden door de dierenarts na 10-14 dagen.

Hier is het tandvlees vrij gemaakt van het kaakbot en kan het kaakbot weg gefreesd worden.

              

Hier is het kaakbot weg gefreesd en kan de melkhoektand langzaam en voorzichtig verwijderd worden met de luxator. 


Hier is het element helemaal losgekomen door de luxator en kan deze verwijderd worden.

 Hier is het tandvlees weer mooi dicht gehecht en is het probleem verholpen.